Login

AGB Life Style

Warunki korzystania z firmy LIFE STYL oraz

Katalog usług

1. Katalog Life Style jest katalogiem firm i usług dostępnych na jednej platformie zakupowej

https://www.vegan-sg.de, zwanej dalej Life Style.

Katalog ma na celu promowanie zdrowego i wegańskiego stylu życia.

2. Rejestracja i korzystanie z Life Style nie jest związane z korzystaniem z platformy handlowej

i nie uprawnia do oferowania i sprzedaży produktów na platformie.

3. Administratorem Life Style jest VSG: Vegan

Shops Gallery E-Commerce Trading Platform UG (ograniczona odpowiedzialność)

Ludwig - Erhard - Allee 10

76131 Karlsruhe E-mail:

[email protected] Tel. +49

(0) 721 5099 8925

www.vegan-sg.de WhatsApp:

0172 8520 420

4. Użytkownikiem jest każda firma, która zarejestruje się w katalogu i tworzy własną wizytówkę

oraz spełnia kryteria firmy wegańskiej.

5. Użytkownikiem może być wyłącznie firma oferująca lub promująca zdrowy styl życia, weganizm,

produkty wegańskie oraz inne produkty z wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego.

Użytkownikiem nie może być firma oferująca jakiekolwiek produkty pochodzenia zwierzęcego lub

której oferowane usługi i produkty są wytwarzane przy użyciu zwierząt.

6. Ostateczna decyzja o tym, czy użytkownik może korzystać z katalogu, należy do

administratora. Administrator może usunąć użytkownika, który jego zdaniem nie spełnia kryteriów

wegańskiego biznesu

7. Rejestracja do Life Style odbywa się poprzez wypełnienie formularza na https://vegan-sg.de/lifestyle/register

dostępny formularz i jego zatwierdzenie.

8. Wraz z zatwierdzeniem rejestracji użytkownik uzyskuje usługę reklamową w postaci

prezentacji wizytówki swojej firmy.

9. Podczas rejestracji użytkownik wybiera ofertę, z której chce skorzystać i zobowiązuje się do

zapłaty podanej tam ceny.

10. Oprócz ceny publikacji użytkownik nie ponosi żadnych innych opłat.

11. Opłata rejestracyjna pobierana jest od dnia rejestracji, niezależnie od daty publikacji wizytówki.

12. Po rejestracji użytkownik może zalogować się do swojego konta, uzupełnić swoje dane oraz

stworzyć własną wizytówkę. Użytkownik może w każdej chwili edytować wszystkie swoje dane oraz

swoją wizytówkę.

13. Opłatę za publikację należy uregulować w ciągu 7 dni od daty rejestracji i uiścić na podstawie

faktury przesłanej na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji.

14. W przypadku braku płatności administrator może również usunąć wizytówkę bez

uprzedniego wezwania do zapłaty.

15. Nawet w przypadku usunięcia wizytówki kwota wynikająca z wybranej i zamówionej oferty

pozostaje do zapłaty w całości.